அனைத்து CEO அலுவலகங்களுக்கும் பள்ளித் துணை ஆய்வாளர் பணியிடம் ஒதுக்கீடு செய்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு!

Trending

Breaking News
Loading...

அனைத்து CEO அலுவலகங்களுக்கும் பள்ளித் துணை ஆய்வாளர் பணியிடம் ஒதுக்கீடு செய்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு!

அனைத்து CEO அலுவலகங்களுக்கும் பள்ளித் துணை ஆய்வாளர் பணியிடம் ஒதுக்கீடு செய்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு!


பள்ளிக் கல்வி நிருவாக மறு சீரமைப்பு பள்ளிக் கல்வித் துறையின் கீழ் உள்ள மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் பணியிடங்கள் ( தொடக்கக் கல்வி / இடைநிலை / தனியார் பள்ளிகள் ) என பெயர் மாற்றம் மற்றும் புதிய அலுவலகங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டமை பணியாளர் நிர்ணயம் பள்ளித் துணை ஆய்வாளர் பணியிடங்கள் நிர்ணயம் செய்து ஆணையிடுதல் - சார்பு பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள்...


CoSE - Additional DI.pdf - Download here...

0 Response to "அனைத்து CEO அலுவலகங்களுக்கும் பள்ளித் துணை ஆய்வாளர் பணியிடம் ஒதுக்கீடு செய்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு! "

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel